Az intézmény neve:

Telephelye:

Telefonszáma:

Óvodavezető:

e-mail cím:

Óvodavezető-helyettes:

Óvodatitkár:

e-mail cím:

Gyermekvédelmi felelős:

Logopédus:

Fejlesztőpedagógus:

Kőbányai Mászóka Óvoda

1105 Budapest, Mádi u 4-6

06 1 262 9171

Forintos Ilona

aszokovi@gmail.com

Tóth Judit

Sándorné Horváth Györgyi

aszokovi@gmail.com

Forintos Ilona

Erl Evelin

Papp Zoltánné