Az intézmény neve:

Székhelye:

Telefonszáma:

Óvodavezető:

e-mail cím:

Óvodavezető-helyettes:

Óvodatitkár:

e-mail cím:

Gyermekvédelmi felelős:

Logopédus:

Fejlesztőpedagógus:

Kőbányai Mászóka Óvoda

1105 Budapest, Ászok utca 1-3.

06 1 262 9171

Forintos Ilona

aszokovi@gmail.com

Tóth Judit

Sándorné Horváth Györgyi

aszokovi@gmail.com

Mátyusné Szabó Beáta

Erl Evelin

Mátyusné Szabó Beáta