Alapítvány az Ászok utcai Óvodásokért

 

Az alapítvány célja:

  1. BulletAz egészséges életmódra nevelés segítése.

  2. BulletAz oktató-nevelő munkához szükséges eszközök beszerzése.

  3. BulletTámogatni kívánja a szociálisan rászoruló gyermekek kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételét.Az alapítvány

számlaszáma: 11710002-20081892

adószáma: 18066122-1-42


Tisztelt Szülők!

Az eddigi években a tervezett udvari játékok körének gazdagítását megvalósítottuk, több nagy értékű játékeszközt telepítettünk.

A 2019-20-as nevelési évben sporteszközök (bicikli,labda) vásárlására és programok támogatására fordítottuk a szülők befizetéseiből és az adó 1%-ból felajánlott összegeket.

A 2020-21-es nevelési évben az alapítvány számlájára befolyó összeget az udvar fejlesztésére fordítjuk.

Eddigi és jővőbeni támogatásukat köszönjük!

Óvoda dolgozói és gyermekei