1992. évi XXXIII. tv.  a közalkalmazottak jogállásáról   katt ide

1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról   katt ide

1993 évi LXXIX. tv. a közoktatásról  katt ide

1995. évi LXVI. tv. az iratkezelésről   katt ide

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról   katt ide

1997. évi XXXI. tv. 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosítása az óvodáztatási támogatásról  katt ide

1998. évi LXXXIV tv. a családok támogatásáról katt ide

1997. évi XXXI. tv. 20/C § és a 160/A § a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról katt ide

2007. évi CLII. tv. a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettek köre   katt ide

2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.  katt ide

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről katt ide

223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1889. évi LXXXIV. tv. végrehajtásáról katt ide

138/1992.(X. 8.) Km. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben   katt ide

292/2009. (XII. 19.) Km. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről   katt ide

255/2009. (XI. 20.) Km. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Km. módosításáról   katt ide

64/2010.(III. 18.) Km. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről   katt ide

11/1994 (VI. 8.) MKM. rendelet 14/1994. (VI. 24.)  a nevelési-oktatási intézmények működéséről   katt ide

3/2002. OM rendelet  a közoktatás minőségbiztosításáról   katt ide

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  katt ide